اخبار


نویس لایحه قانونی اصلاح و تکمیل مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی

مصوبه کمیسیون پژوهش و تدوین قوانین انجمن علمی آیین دادرسی مدنی و تایید در جلسه مورخه 13/2/1399 هیات مدیره انجمن - پیش نویس لایحه قانونی اصلاح و تکمیل مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی. بیشتر ...

دوره رایگان اصول نگارش حقوقی غیر حضوری

در راستای توسعه عدالت آموزشی ثبت نام رایگان دوره غیر حضوری اصول نگارش حقوقی شروع شد- با تدریس استاد جناب آقای دکتر عباس کریمی استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران و ریاست محترم انجمن. بیشتر ...

ارتباط با ما در زمان تعطیلی انجمن

با توجه به تعطیلی بدلیل شیوع کرونا، جهت پیگیری امور و طرح سوالات خود از منوی تیک های من در صفحه شخصی خودپیغام بگذارید درموارد بسیار ضروری نیز عزیزان می توانند با تلفن همراه 09202008104 تماس بگیرند. بیشتر ...

اخبار بیشتر ...


کارگاهها

کمیسیون ها

معرفی انجمن

اهداف انجمن

گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي آئین دادرسی مدنی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي آئین دادرسی مدنی

وظايف و فعاليتها

انجام تحقيقات علمي درسطح ملي و بين‌المللي درزمینه آئین دادرسی مدنی، همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي، خدمات آموزشي وپژوهشي،انتشاركتب و نشريات علمي پژوهشی

مرجع صدور مجوز

این انجمن ایران با مجوز وزارت علوم، درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي فعاليت داشته و داراي شخصيت حقوقي و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است

اركان انجمن

مجمع عمومي

مجمع عمومي باحضوراعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود، مجمع عمومي عادي سالیانه و مجمع عمومي فوق‌العاده حسب مورد تشکیل خواهد شد

هيئت مديره

نماینده قانونی انجمن و مركب از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است. كه هر 3 سال يكبارانتخاب مي‌شوند وعضويت در هيئت مديره افتخاري می باشد

بازرس

انجمن 1نفربازرس اصلي و 1 نفرعلي‌البدل دارد که براي مدت 3سال انتخاب مي‌شوند، از وظایف بازرس بررسي تهيه گزارش عملكرد انجمن براي مجمع عمومي می باشد

انواع عضويت

انجمن دارای 5 نوع عضویت میباشدکه شامل عضويت پيوسته، عضويت وابسته، عضويت دانشجويي، عضويت افتخاري وعضویت اشخاص حقوقي میباشد

کمیته ها وگروههاي علمي

انجمن دارای گروههاي تخصصي،کميته آموزش و پژوهش،كميته انتشارات،كميته آمارواطلاعات،كميته گردهمايي علمي،كميته پذيرش و روابط عمومي می باشد

منابع درآمدی

منابع مالي انجمن حق عضويت‌ اعضاء، درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فروش كتب و نشريات علمي، دريافت هدايا و كمكها خواهد بود

بالغ بر 1216 عضو کل اعضا کارت عضویت گرفته: 1216 حق عضویت داده: 311
بالغ بر 418 عضو پیوسته اعضای پیوسته کارت عضویت گرفته: 418 حق عضویت داده: 98
بالغ بر 590 عضو وابسته اعضای وابسته کارت عضویت گرفته: 590 حق عضویت داده: 151
بالغ بر 208 عضو دانشجویی اعضای دانشجویی کارت عضویت گرفته: 208 حق عضویت داده: 62
لطفا منتظر بمانید ...