اخبار


توضیحات مربوطه به شروع فرایند آزمون جامع داوری- آزمون پایانی

زمان آزمون پایانی ارتقای صلاحیت علمی داوری و نحوه ثبت نام و تهیه جزوه و بسته های آموزشی سطوح داوری بیشتر ...

تغییر زمان برگزاری دوره مربوط به دوره ارتقای صلاحیت علمی داوری(30آبانماه 98) کرمانشاه

بنا به اعلام روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران با توجه به تداخل زمان برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه دوره 30آبانماه برگزار نخواهد شد. بیشتر ...

لایحه تجارت، امنیت اقتصادی و قضایی کشور را به خطر می‌اندازد

دکتر عباس کریمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و ریاست انجمن دادرسی مدنی ایران: لایحه تجارت اخیرالتصویب، خطری برای امنیت اقتصادی و قضایی کشور است و در بین حقوقدانان کمتر کسی نسبت به آن اقبال دارد. بیشتر ...

اخبار بیشتر ...


کارگاهها

کمیسیون ها

معرفی انجمن

اهداف انجمن

گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي آئین دادرسی مدنی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي آئین دادرسی مدنی

وظايف و فعاليتها

انجام تحقيقات علمي درسطح ملي و بين‌المللي درزمینه آئین دادرسی مدنی، همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي، خدمات آموزشي وپژوهشي،انتشاركتب و نشريات علمي پژوهشی

مرجع صدور مجوز

این انجمن ایران با مجوز وزارت علوم، درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي فعاليت داشته و داراي شخصيت حقوقي و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است

اركان انجمن

مجمع عمومي

مجمع عمومي باحضوراعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود، مجمع عمومي عادي سالیانه و مجمع عمومي فوق‌العاده حسب مورد تشکیل خواهد شد

هيئت مديره

نماینده قانونی انجمن و مركب از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است. كه هر 3 سال يكبارانتخاب مي‌شوند وعضويت در هيئت مديره افتخاري می باشد

بازرس

انجمن 1نفربازرس اصلي و 1 نفرعلي‌البدل دارد که براي مدت 3سال انتخاب مي‌شوند، از وظایف بازرس بررسي تهيه گزارش عملكرد انجمن براي مجمع عمومي می باشد

انواع عضويت

انجمن دارای 5 نوع عضویت میباشدکه شامل عضويت پيوسته، عضويت وابسته، عضويت دانشجويي، عضويت افتخاري وعضویت اشخاص حقوقي میباشد

کمیته ها وگروههاي علمي

انجمن دارای گروههاي تخصصي،کميته آموزش و پژوهش،كميته انتشارات،كميته آمارواطلاعات،كميته گردهمايي علمي،كميته پذيرش و روابط عمومي می باشد

منابع درآمدی

منابع مالي انجمن حق عضويت‌ اعضاء، درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فروش كتب و نشريات علمي، دريافت هدايا و كمكها خواهد بود

بالغ بر 1071 عضو کل اعضا کارت عضویت گرفته: 1071 حق عضویت داده: 264
بالغ بر 384 عضو پیوسته اعضای پیوسته کارت عضویت گرفته: 384 حق عضویت داده: 85
بالغ بر 523 عضو وابسته اعضای وابسته کارت عضویت گرفته: 523 حق عضویت داده: 132
بالغ بر 164 عضو دانشجویی اعضای دانشجویی کارت عضویت گرفته: 164 حق عضویت داده: 47
لطفا منتظر بمانید ...