اخبار


ارتباط با ما در زمان تعطیلی انجمن

با توجه به تعطیلی بدلیل شیوع کرونا، جهت پیگیری امور و طرح سوالات خود از منوی تیک های من در صفحه شخصی خودپیغام بگذارید درموارد بسیار ضروری نیز عزیزان می توانند با تلفن همراه 09202008104 تماس بگیرند. بیشتر ...

پیشگیری بهتر از درمان - راههای پیشگیری از ویروس کرونا

ویروس کرونا مانند سایر ویروس ها (مثل سرماخوردگی) وقتی فرد سرفه می کند یا عطسه می کند ، ویروس از طریق قطرات گسترش می یابد.همچنین هنگامی که شخصی یک سطح آلوده مانند دسته درب را لمس کند، می تواند پخش شود. بیشتر ...

لغو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن به دلیل شیوع ویروس کرونا

اعضای هیات مدیره به اتفاق آراء تصویب نمودندکه برگزاری مجمع به سال آتی موکول گردیده و مراتب جهت اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن اطلاع رسانی شود. بیشتر ...

اخبار بیشتر ...


کارگاهها

کمیسیون ها

معرفی انجمن

اهداف انجمن

گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي آئین دادرسی مدنی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي آئین دادرسی مدنی

وظايف و فعاليتها

انجام تحقيقات علمي درسطح ملي و بين‌المللي درزمینه آئین دادرسی مدنی، همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي، خدمات آموزشي وپژوهشي،انتشاركتب و نشريات علمي پژوهشی

مرجع صدور مجوز

این انجمن ایران با مجوز وزارت علوم، درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي فعاليت داشته و داراي شخصيت حقوقي و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است

اركان انجمن

مجمع عمومي

مجمع عمومي باحضوراعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود، مجمع عمومي عادي سالیانه و مجمع عمومي فوق‌العاده حسب مورد تشکیل خواهد شد

هيئت مديره

نماینده قانونی انجمن و مركب از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است. كه هر 3 سال يكبارانتخاب مي‌شوند وعضويت در هيئت مديره افتخاري می باشد

بازرس

انجمن 1نفربازرس اصلي و 1 نفرعلي‌البدل دارد که براي مدت 3سال انتخاب مي‌شوند، از وظایف بازرس بررسي تهيه گزارش عملكرد انجمن براي مجمع عمومي می باشد

انواع عضويت

انجمن دارای 5 نوع عضویت میباشدکه شامل عضويت پيوسته، عضويت وابسته، عضويت دانشجويي، عضويت افتخاري وعضویت اشخاص حقوقي میباشد

کمیته ها وگروههاي علمي

انجمن دارای گروههاي تخصصي،کميته آموزش و پژوهش،كميته انتشارات،كميته آمارواطلاعات،كميته گردهمايي علمي،كميته پذيرش و روابط عمومي می باشد

منابع درآمدی

منابع مالي انجمن حق عضويت‌ اعضاء، درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فروش كتب و نشريات علمي، دريافت هدايا و كمكها خواهد بود

بالغ بر 1188 عضو کل اعضا کارت عضویت گرفته: 1188 حق عضویت داده: 298
بالغ بر 406 عضو پیوسته اعضای پیوسته کارت عضویت گرفته: 406 حق عضویت داده: 93
بالغ بر 565 عضو وابسته اعضای وابسته کارت عضویت گرفته: 565 حق عضویت داده: 147
بالغ بر 217 عضو دانشجویی اعضای دانشجویی کارت عضویت گرفته: 217 حق عضویت داده: 58
لطفا منتظر بمانید ...