اخبار


صورتجلسه مورخه 7/4/1399 هیات مدیره انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

جلسه هیات مدیره انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران، در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ پس از اطلاع رسانی و اخذ موافقت تمام اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرسان انجمن، راس ساعت ١٨ برگزارشد. بیشتر ...

پیش نویس لایحه قانونی اصلاح و تکمیل مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی

مصوبه کمیسیون پژوهش و تدوین قوانین انجمن علمی آیین دادرسی مدنی و تایید در جلسه مورخه 13/2/1399 هیات مدیره انجمن - پیش نویس لایحه قانونی اصلاح و تکمیل مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی. بیشتر ...

پیشگیری بهتر از درمان - راههای پیشگیری از ویروس کرونا

ویروس کرونا مانند سایر ویروس ها (مثل سرماخوردگی) وقتی فرد سرفه می کند یا عطسه می کند ، ویروس از طریق قطرات گسترش می یابد.همچنین هنگامی که شخصی یک سطح آلوده مانند دسته درب را لمس کند، می تواند پخش شود. بیشتر ...

اخبار بیشتر ...


کمیسیون ها

معرفی انجمن

اهداف انجمن

گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي آئین دادرسی مدنی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي آئین دادرسی مدنی

وظايف و فعاليتها

انجام تحقيقات علمي درسطح ملي و بين‌المللي درزمینه آئین دادرسی مدنی، همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي، خدمات آموزشي وپژوهشي،انتشاركتب و نشريات علمي پژوهشی

مرجع صدور مجوز

این انجمن ایران با مجوز وزارت علوم، درزمينه‌هاي علمي و پژوهشي فعاليت داشته و داراي شخصيت حقوقي و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است

اركان انجمن

مجمع عمومي

مجمع عمومي باحضوراعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود، مجمع عمومي عادي سالیانه و مجمع عمومي فوق‌العاده حسب مورد تشکیل خواهد شد

هيئت مديره

نماینده قانونی انجمن و مركب از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل است. كه هر 3 سال يكبارانتخاب مي‌شوند وعضويت در هيئت مديره افتخاري می باشد

بازرس

انجمن 1نفربازرس اصلي و 1 نفرعلي‌البدل دارد که براي مدت 3سال انتخاب مي‌شوند، از وظایف بازرس بررسي تهيه گزارش عملكرد انجمن براي مجمع عمومي می باشد

انواع عضويت

انجمن دارای 5 نوع عضویت میباشدکه شامل عضويت پيوسته، عضويت وابسته، عضويت دانشجويي، عضويت افتخاري وعضویت اشخاص حقوقي میباشد

کمیته ها وگروههاي علمي

انجمن دارای گروههاي تخصصي،کميته آموزش و پژوهش،كميته انتشارات،كميته آمارواطلاعات،كميته گردهمايي علمي،كميته پذيرش و روابط عمومي می باشد

منابع درآمدی

منابع مالي انجمن حق عضويت‌ اعضاء، درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فروش كتب و نشريات علمي، دريافت هدايا و كمكها خواهد بود

بالغ بر 659 عضو کل اعضا کارت عضویت گرفته: 659 حق عضویت داده: 135
بالغ بر 186 عضو پیوسته اعضای پیوسته کارت عضویت گرفته: 186 حق عضویت داده: 32
بالغ بر 331 عضو وابسته اعضای وابسته کارت عضویت گرفته: 331 حق عضویت داده: 63
بالغ بر 140 عضو دانشجویی اعضای دانشجویی کارت عضویت گرفته: 140 حق عضویت داده: 38
لطفا منتظر بمانید ...