اهداف کمیسیون آموزش
از آنجا که انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران "به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی آیین دادرسی مدنی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در موضوعات آیین دادرسی مدنی، تشکیل شده است"، لذا وظایف کمسیون آموزش، بدین شرح تبیین می گردد:
- انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضای انجمن به دانشگاهها و سایر مراکز علمی و آموزشی و متقابلا" انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن.
- برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت یا مستمر (کارگاه های آموزشی) برای بهره مندی اعضای انجمن قضات، وکلاء، دانشگاهیان، فعالان و علاقه مندان حوزه آیین دادرسی مدنی و داوری.
- ایجاد بانک اطلاعاتی از کتابهای تألیفی داخلی و خارجی در زمینه آیین دادرسی مدنی و داوری به منظور ارتقای سطح علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی در رشته های مذکور.
- برگزاری سخنرانی های تخصصی در داخل و خارج از انجمن از جمله مراکز آموزشی، نهادهای عمومی و خصوصی.
- برگزاری نشست ها و همایش های های علمی و تخصصی ملی و بین المللی در همه سطوح.
- همکاری و تعامل با حوزه های آموزشی دادگستری، کانون های وکلای دادگستری، کانون های سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری و سایر نهادهای عمومی مرتبط.
 
ب) ساختار کمیسیون آموزش :
- کمیته تبادلات علمی
- کمیته بانک اطلاعاتی کتابها
- کمیته برگزاری سخنرانی، نشست ها و همایش های آموزشی
- کمیته برگزاری دوره های کوتاه مدت و مستمر
 - در هر کمیته، متناسب با مقتضیات امر، کار گروه های آموزشی تشکیل می شود.
- برگزاری دوره پیشرفته تجزیه و تحلیل آراءقضایی و چالش های آراء داوری، برگزاری نشست های هم اندیشی با قضات دادگستری به عنوان اولویت امر، پیشنهاد می گردد.

کمیسیون آموزش
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران