طرح تهیه پیش نویس بخش دیوان عالی کشور در نقشه جامع قانون سازمان قضایی کشور

کارفرما : قوه قضاییه و معاونت قوانین مجلس

مدیر برنامه : دکترعباس كریمی

تاریخ شروع : 1397/04/25 12:00:00 ق.ظ

تاریخ تخمین اتمام : 1398/04/25 12:00:00 ق.ظ

زمان پایان :

درصد پیشرفت : 10

شرح پروژه : مراحل اجرا شامل: 1- تهیه پیش نویس 2- عرضه به جامعه حقوقی کشور جهت دریافت نظرات کارشناسی 3- برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با پیش نویس 4- جمع بندی نظرات کارشناسی 5- تدوین نهایی متن
لطفا منتظر بمانید ...