مصوبه کمیسیون پژوهش انجمن درخصوص نسخه نهایی قانون اصلاح و تکمیل مواد ۴۸ الی50 قانون آ.د.م

مصوبه کمیسیون پژوهش انجمن درخصوص نسخه نهایی قانون اصلاح و تکمیل مواد ۴۸ الی50 قانون آ.د.م

 1398/04/23     

به نام دانای دادگر مصوبه کمیسیون پژوهش انجمن درخصوص قانون اصلاح و تکمیل مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
طرح اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی - اعادۀ دادرسی

طرح اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی - اعادۀ دادرسی

 1397/10/09     

طرح اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به اعادۀ دادرسی دکتر عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی دکتر فرهاد مرادی، رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طرح اصلاح پاره ای از مقررات آیین دادرسی مدنی - اعاده دادرسی

طرح اصلاح پاره ای از مقررات آیین دادرسی مدنی - اعاده دادرسی

 1397/10/09     

طرح اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به اعادۀ دادرسی دکتر عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی دکتر فرهاد مرادی، رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اولویت های 42گانه پژوهشی قوه قضاییه

اولویت های 42گانه پژوهشی قوه قضاییه

 1397/09/03     

قوه قضائیه اولویتهای ۴۲گانه پژوهشی خود را به مراکز پژوهشی و دانشگاه ها اعلام کرد. مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ۴۲ عنوان اولویت پژوهشی خود اعلام کرد
پیشنهاد اصلاح و تکمیل مواد 181 تا 4-184 قانون آیین دادرسی مدنی(هفت ماده)

پیشنهاد اصلاح و تکمیل مواد 181 تا 4-184 قانون آیین دادرسی مدنی(هفت ماده)

 1397/07/25     

گزارش یکم کمیسیون پژوهشی انجمن آیین دادرسی مدنی پیشنهاد اصلاح و تکمیل مواد 181 تا 4-184 قانون آیین دادرسی مدنی(هفت ماده)
لطفا منتظر بمانید ...